Predavanja i učionica

Nastava iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila održava se u  jutarnjim i večernjim satima prema dogovoru upisane grupe, a po potrebi se održavaju i individualne konzultacije tokom cijelog dana.

Za nesmetano praćenje nastave i usvajanje znanja osigurana je sva potrebna literatura, a za kontrolu usvojenih znanja osigurani su predispitni testovi.

Kvalitetnim radom i zalaganjem predavača te individualnim pristupom svakom polazniku autoškole omogućena je vrhunska obuka koja rezultira izvrsnim rezultatima na testovima.

Učionica
Učionica