Testovi i predavanja

Nastava se provodi pomoću računalnog programa koji uključuje računalne simulacije prometnih situacija, usporedne prikaze, frontalni pristup nastavi te individualno ili grupno testiranje.