Znakovi opasnosti

A01 OPASNOST NA CESTI
A50 PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA (2)
A02 RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI
A03 RASKRIŽJE SA SPOREDNOM CESTOM POD PRAVIM KUTOM
A04 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S LIJEVE STRANE
A05 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE
A06 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S LIJEVE STRANE
A07 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S DESNE STRANE
A08 ZAVOJ ULIJEVO
A10 DVOSTRUKI ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI ULIJEVO
A11 DVOSTRUKI ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI UDESNO
A12 OPASNA NIZBRDICA
A24 NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA
A13 OPASNA UZBRDICA
A14 SUŽENJE CESTE
A25 RADOVI NA CESTI
A15 SUŽENJE CESTE S DESNE STRANE
A26 PROMET U OBA SMJERA
A27 RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA
A16 SUŽENJE CESTE S LIJEVE STRANE
A28 POLEDICA
A23 NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA
A17 NERAVAN KOLNIK
A29 PREVRTANJE ILI ISKLIZNUĆE VOZILA
A18 NERAVAN KOLNIK
A30 KOLONA VOZILA
A19 NERAVAN KOLNIK
A31 NEUTVRĐENA BANKINA
A20 SKLIZAK KOLNIK
A32 PJEŠACI NA CESTI
A21 KAMENJE PRŠTI
A22 KAMENJE PADA
A33 OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRELAZ
A34 DJECA NA CESTI
A35 BLIZINA ZRAKOPLOVNE PISTE
A36 TUNEL(GALERIJA)
A37 BOČNI VJETAR
A38 OPASNOST OD POŽARA
A39 BICIKLISTI NA CESTI
A40 POKRETNI MOST
A41 BLIZINA OBALE
A42 TRAMVAJSKA PRUGA
A43 ŽIVOTINJE NA CESTI
A44 DIVLJAČ NA CESTI
A45 PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE S BRANICIMA ILI POLUBRANICIMA
A46 PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA
A09 ZAVOJ UDESNO
A47 ANDRIJIN KRIŽ
A49 PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE S BRANICIMA ILI POLUBRANICIMA
A50 PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA